Organisaties

De organisaties die aangesloten zijn bij SoortenNL verzamelen kennis als basis voor onderzoek en de bescherming van soorten. Daarbij gaat het zowel om bescherming van individuele soorten als om bescherming van hun leefgebieden, zowel in natuurgebieden als in stedelijk gebied en het agrarische landschap.

 

0 0

Anemoon

Bij veel activiteiten van Stichting ANEMOON staat het leven in zee centraal. Met hulp van een grote groep vrijwilligers doen we onderzoek naar het leven onder water.

0 178

BLWG

De BLWG is de vereniging voor mossen- en korstmossenonderzoek in Nederland. 

 

0 161

FLORON

FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland) zet zich al ruim 30 jaar in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. 

NMV NMV
0 159

NMV

De Nederlandse Mycologische Vereniging verzamelt en verbreidt kennis van paddenstoelen en hun leefwijze.

0 188

RAVON

RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) is de kennisorgansiatie die reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt en onderzoekt. 
 

0 211

Zoogdiervereniging

De Zoogdiervereniging zet zich in voor de studie en de bescherming van alle in het wild levende zoogdieren en hun leefgebieden. 

Partners

0 150

KNNV

Partners

SoortenNL werkt samen met de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging op het gebied van publieksactiviteiten zoals themajaren, artikelen, aankondigen van excursies en thematische inventarisatieweekenden.

0 229

Groene elf

Partners

SoortenNL streeft ernaar de kennis over het nut van (vrijwilligers bij) ecologische monitoring binnen het politieke domein te vergroten.Daarom is SoortenNL lid van de Groene Elf.

Back To Top